Pole

Co zanieczyszcza

Zanieczyszczenia obniżają urodzajność gleb, czyli powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości,


Co zanieczyszcza grunty

Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów zaliczamy: