Pole

Gleba i degradacja gleby

Definicje pojęć gleba oraz degradacja gleby. Strona ta stanowi wstęp przybliżający najważniejsze pojęcia związane z artykułem.


Definicje

Gleba
Glebą nazywa się powierzchniową warstwę ziemi, która tworzy środowisko życia roślin oraz umożliwia życie zwierząt i człowieka. W odróżnieniu od wody i powietrza gleba należy do zasobów niepomnażalnych, a często i nieodnawialnych dlatego zajmuje szczególne miejsce w biosferze. Wprowadzone do gleby zanieczyszczenia pozostają w niej przez setki lat. Zanieczyszczeniem może stać się dowolny związek chemiczny, jeżeli tylko występuje w nadmiernej ilości w niewłaściwym czasie i w niewłaściwym miejscu.
Degradacja gleby
Proces prowadzący do spadku żyzności gleby wskutek zniszczenia wierzchniej warstwy próchnicznej (próchnica glebowa) np. wskutek erozji gleby, niewłaściwej uprawy, pożarów, zbytniego odwodnienia oraz zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi (np. metalami ciężkimi) lub zamiany drzewostanów liściastych na iglaste, które powodują jej zakwaszenie. Najbardziej na degradację narażone są gleby piaszczyste.