Pole

Gleby w Warszawie

Gleby w Warszawie są zanieczyszczone głównie metalami ciężkimi: ołowiem, cynkiem, miedzią i chromem.


Zanieczyszczenie gleby w Warszawie

Na terenie województwa mazowieckiego obszary przemysłowej degradacji środowiska (średniej i małej) występują w rejonie: Warszawy, Kozienic, Płocka oraz Ostrołęki.

Gleby w Warszawie są zanieczyszczone głównie metalami ciężkimi: ołowiem, cynkiem, miedzią i chromem. Nagromadzenie metali ciężkich w glebach spowodowane jest emisjami zanieczyszczeń do atmosfery lub wód gruntowych.

Na terenie Warszawy głównym obecnie źródłem emisji metali ciężkich do środowiska są:

Do skażeń gleb na terenie Warszawy, związanych bezpośrednio z ruchem samochodowym, należy zaliczyć także duże zasolenie gleb w pasach bezpośrednio przylegających do ulic.